profile-bg

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych klienta jest Centrum Kultury w Piasecznie z siedzibą przy ul. Kościuszki 49, NIP 1231235005, wpisane do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Gminę Piaseczno pod nr 2/2010.

Do kontaktów z administratorem danych osobowych służy adres e-mail: iod@kulturalni.pl

Klient, poprzez kontakt z administratorem danych, może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania,usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.

Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/ 

Centrum Kultury w Piasecznie
Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
www.kulturalni.pl

Instrukcja zakupu dostępu do wydarzeń oraz ich oglądania tutaj.